آخرین اخبار

ستاد احیای دریاچه ارومیه

RSS
پرونده «محیط زیست» در دولت یازدهم
نگین فیروزه‌ای شمال غرب ایران چند سالی است که در معرض خشک شدن قرار گرفته است، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع چنین اتفاقی، زندگی و معیشت حداقل ۶ میلیون نفر در محدده حوضه آبریز دریاچه، با تهدید جدی مواجه می‌شود از این رو دولت یازدهم به محض روی کار آمدن اولی
ویدیو
کیوسک
کتاب