آخرین اخبار

رئیس شورای اتحادیه اروپا

RSS
اختلاف بین فرانسه و آلمان با انگلیس و آمریکا بر سر مسائل تجاری و مالیاتی مهم ترین اتفاقات روز نخست اجلاس فرانسه بود.
ویدیو
کیوسک
کتاب