آخرین اخبار

سخنگوی قوه قضاییه

RSS
سخنگوی قوه ی قضاییه با اشاره به بازداشت های اخیر در بدنه ی این نهاد:
هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی امروز برگزار شد که به گفته اسماعیلی قرار است برخورد با مفاسد اقتصادی به دلیل درخواست های مردمی با قاطعیت ادامه پیدا کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب