آخرین اخبار

حذف صفرها از پول ملی

RSS
براساس مصوبه امروز هئیت دولت چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب