آخرین اخبار

پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر

RSS
عباس محمدی اصل
در این مقاله نگارنده می کوشد نشان دهد برساخت اعتياد از كدام وجوه اجتماعي برخوردار است و چگونه مي توان معتاد و كليه اعضاي جامعه او را در پيشگيري و كنترل آن مشاركت داد .
ویدیو
کیوسک
کتاب