کاتالونیا | فراتاب
آخرین اخبار

کاتالونیا

RSS
دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که طبق نتایج اولیه همه پرسی روز یکشنبه 90 ممیز 9 صدم درصد از رای دهندگان به استقلال از اسپانیا رای دادند.
تجزیه، جزر و مد و جنگ عواملی برای فروپاشی
نقشه جهان در سال 2036 چگونه خواهد بود؟ برخی کشورها دیگر برروی نقشه نیستند، برخی تجزیه شده اند، برخی دچار ...
ویدیو
کیوسک
کتاب