فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 16:43:15 +0330fa نتایج اولیه همه‌پرسی کاتالونیا اعلام شد https://www.faratab.com/news/6676/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Mon, 02 Oct 17 12:45:57 +0330 نتایج اولیه همه‌پرسی کاتالونیا اعلام شد
دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که طبق نتایج اولیه همه پرسی روز یکشنبه 90 ممیز 9 صدم درصد از رای دهندگان به استقلال از اسپانیا رای دادند.

]]>
10 کشوری که در 20 سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت! https://www.faratab.com/news/2505/10-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87--%D8%AF%D8%B1-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21 Mon, 27 Jun 16 11:41:24 +0430 10 کشوری که  در 20 سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت!
نقشه جهان در سال 2036 چگونه خواهد بود؟ برخی کشورها دیگر برروی نقشه نیستند، برخی تجزیه شده اند، برخی دچار ...

]]>