مقایسه تعطیلات ایران | فراتاب
آخرین اخبار

مقایسه تعطیلات ایران

RSS
عباس مثنوی
نوشتار حاضر به بررسی تاثیر وضعیت فعال و نیمه فعال کشور در ایام سال بر روند پویایی اقتصادی و فعالیت های تجاری و تولید ثروت منجر به قدرت می پردازد.
ویدیو
کیوسک
کتاب