فائزه قاسمی | فراتاب
آخرین اخبار

فائزه قاسمی

RSS
دوفائزه قاسمی، انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا | آرای زنان بر خلاف انتخابات‌های پیشین اینبار عمدتا در سبد رای ...
د.فائزه قاسمی
یادداشتی از د.فائزه قاسمی پژوهشگر روابط بین الملل
دکتر فائزه قاسمی
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟
ویدیو
کیوسک
کتاب