آخرین اخبار

آینده کردها در ترکیه

RSS
آرام ولد بیگی
از زمان تاسیس جمهوری ترکیه، به عنوان یک سنت، همواره برای حل مسئله کرد در این کشور، از فرمول ساده "واکنش نظامی" استفاده شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب