امید عزیزیان | فراتاب
آخرین اخبار

امید عزیزیان

RSS
امید عزیزیان
ضمن رد دیدگاه کسانی که معتقدند دولت مرکزی عراق به سمت ثبات پیش میرود بر این باور است که نه تنها این دولت روندی با ثبات را در پیش نگرفته است بلکه باید خود را برای منازعه های شدید تر آماده کند
امید عزیزیان
دولت روحانی در رشد بخشی از شاخص‌های توسعه سیاسی مانند آزادی رسانه‌ها، رشد احزاب سیاسی و تقویت نهادهای مدنی موثر بود
امید عزیزیان
در این یادداشت پاره ای از دلایل شکل گیری قرائت‌های تک بعدی از گفتمان اصلاح طلبی در ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد و نهایتا به شکل حادتر قرائت تمامیت‌خواهانه از اصلاح طلبی در استان کردستان پرداخته خواهد شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب