بانکداری الکترنیکی | فراتاب
آخرین اخبار

بانکداری الکترنیکی

RSS
مدیر عامل بانک ایران زمین: نسبت به گذشته تعداد شعب کاهش پیدا کرده است
مدیر عامل بانک ایران زمین در بازدید از شعب شهر تهران گفت: امروز نگاه مشتریان به شعب بانکی نسبت به گذشته تغییر کرده است. در حال حاضر خدمتی وجود ندارد که نتوانیم از طریق ابزارهای هوشمند به مردم ارائه کنیم.
ویدیو
کیوسک
کتاب