سبک الماس خبری | فراتاب
آخرین اخبار

سبک الماس خبری

RSS
گروه فراتاب چهارمین دوره آموزشی خود را برگزار می کند:
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی
ویدیو
کیوسک
کتاب