تعدیل | فراتاب
آخرین اخبار

تعدیل

RSS
عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در سطح جامعه وجود دارد، قطعاً شورای شهر تهران موافق تعدیل نیروهای شهرداری نیست و نباید بیکاری را در جامعه افزایش دهیم.
در چند ماه اخیر سایه تعدیل و اخراج از شهرداری و سازمان های تابعه به کابوسی برای کارمندان این سازمان تبدیل شده و دهها تن از نیروها پس از تعدیل در مقابل ساختمان شهرداری و شورا هر روز به اعتراض به این روند می پردازند.
نائب رئیس شورای شهر تهران
نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تعدادی از نیروهای شهرداری در شب عید تعدیل شده اند، گفت: تعدیل نیروها به زودی بررسی می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب