موقعیت ژئوپلیتیکی | فراتاب
آخرین اخبار

موقعیت ژئوپلیتیکی

RSS
محسن نوری
همکاری و همگرایی بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سطح بین‌المللی است. ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود ناگزیر به حضور در عرصه‌های مختلف جهانی است.
ویدیو
کیوسک
کتاب