کد خبر: 7895
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1397 - 13:52
معرفی کتاب
شاعر در این مجموعه نگرشی انتقادی، اعتراضی ست که به وضعیت موجود جامعه دارد. شیوه روایت شاعر در این مجموعه از یک نظام گفتمانی تبعیت می کند.

فراتاب_ گروه فرهنگی:  "من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم" مجموعه شعری ست از یونس گرامی که زمستان 96 توسط انتشارات نصیرا چاپ و انتشار یافت. این اثر حاصل سالها تامل و تفکر درباب شعر امروز است، که محوریت آن بیشتر حول سویه های پنهان زبان فارسی می چرخد. رویکرد شاعر در این مجموعه نگرشی انتقادی، اعتراضی ست که به وضعیت موجود جامعه دارد. شیوه روایت شاعر در این مجموعه از یک نظام گفتمانی تبعیت می کند. ایده پردازی و تنوع سوژه ها و مضمون گرایی یکی دیگر از مواردی است که شاعر به آن پرداخته است. یکی دیگر از مولفه های این مجموعه توجه به فردگرایی، شی انگاری، و اصالت وجود است. ماهیت مرگ، تنهایی، همزاد، سایه، تناسخ، کودکی و دیگر مفاهیم ازلی ابدی مسائلی هستند که دغدغه ذهنی شاعر می باشند. شاعر دراین مجموعه از تجربیات زیستی به خوبی الهام گرفته وازتمامی مولفه های شعر امروز به درستی بهره جسته است.

نظرات
آخرین اخبار