کد خبر: 1831
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1395 - 22:01
اثر مشترک حبیب الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی منتشر شد;
كتاب «مقدمه ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، اثر مشترک حبیب الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی به همت گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش فراتاب، كتاب «مقدمه ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» درصدد است تا سیر تفکر و روشنفکری در ایران را از دوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی مورد بحث و تحلیل قرار دهد.

در روزگار ما برداشت ها و تحلیل های متفاوت و متکثری از روشنفکری، ‌ ابعاد، آثار و منابع و نتایج آن وجود دارد. روشنفکری ایرانی از یک سو به دلیل همزادپنداری با روشنفکری غربی امری مذموم و مردود است و از موضعی دیگر یگانه راهی است که گره از کار فروبسته ایرانیان بگشاید.

همزادپنداری روشنفکری در ایران با روشنفکری در غرب باعث شده تا تصور شود که رد و نقد یکی، باعث بطلان دیگری می شود. پر واضح است که روشنفکری در غرب در گام اول در مقابل اقتدار کلیسایی و تحجر قرون وسطایی ظهور کرد. اما عامل مشکلات در کشور ما نه تنها دین نبود بلکه در بسیاری از مقاطع تاریخی دین نقش روشنگری را نیز ایفا کرده است.

كتاب «مقدمه ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» اثر مشترک آقایان حبیب الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی محققان گروه غرب شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، در جایگاه خود نگاه جدیدی به روشنفکری داشته و در واقع تلاش می کند با استفاده از نظریه گفتمان، پردازشی نو از موضوع روشنفکری ایرانی داشته باشد.

این اثر از سه بخش و در هر بخش از فصولی مختلف به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: مبانی نظری

فصل اول: مروری بر سیر تکامل روشنگری در غرب

فصل دوم:روشنفکری ایرانی، برداشت ها و تحلیل ها

فصل سوم: گفتمان های روشنفکری در ایران

بخش دوم: گفتمان های روشنفکری در ایران

فصل اول: گفتمان ترقی

فصل دوم: گفتمان مشروطه

فصل سوم: گفتمان تجدد

فصل چهارم: گفتمان سوسیالیسم

فصل پنجم: گفتمان ناسیونالیسم

فصل ششم: گفتمان انقلاب اسلامی

بخش سوم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل اول: جمع بندی و آنالیز داده ها

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

ادعای این پژوهش آن است که بین سیر تحولات اجتماعی –سیاسی ایران و ظهور گفتمان های روشنفکری، رابطه معنا داری وجود دارد. گفتمان های روشنفکری در ایران در بستر پدیده های سیاسی –اجتماعی بروز و ظهور یافته اند و مطالعه این اندیشه ها بدون در نظر گرفتن این بستر عمدتاً مطالعه را به انحراف می برد. بر این اساس به نظر می رسد نمی توان برای روشنفکری ایرانی تعریفی ارائه داد که بتواند همه زمان ها و مکان ها را در بر گیرد؛ بلکه باید بر اساس نشانه های حداقلی آن را در درون گفتمان های مختلف جستجو و از آن تعیین مراد کرد.

كتاب «مقدمه ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» اثر مشترک آقایان حبیب الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی، با قیمت ۲۴۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر و در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

نظرات
آخرین اخبار