کد خبر: 1631
تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1395 - 18:00

ریک: روزی که تو از پاریس رفتی حتما نمی دونستی که من چی کشیدم … فقط کاش می دونستی که چقدر دوست داشتم و چقدر هنوز دوست دارم.
ایلسا : می تونم یه داستان برات تعریف کنم؟
ریک : پایان تعجب آوری داره؟
ایلسا : هنوز پایانش رو نمی دونم.
ریک : بسیار خوب تعریف کن شاید ضمن تعریف کردن پایانی براش پیدا کنیم.
ریک : فکر می‌کنم بهت گفته بودم که دیگه هیچ وقت این آهنگ و نزنی سام!
ایون : دیشب کجا بودی؟
ریک: اون مال خیلی وقت قبله، یادم نمیاد.
ایون : امشب می بینمت؟
ریک : من هیچ وقت برای آینده این قدر دور برنامه نمی ریزم!

منبع: بانی فیلم

نظرات
آخرین اخبار