مسواک زدن و زوال عقل | فراتاب
آخرین اخبار

مسواک زدن و زوال عقل

RSS
گاهی در تحقیقات علمی ارتباطات عجیبی بین رفتارهای انسانی و عارضه های جسمانی در آنها پیدا می‌شود که بشر را به تفکر وادار می‌کند، یکی از تازه‌ترین این اتفاقات کشف ارتباط مستقیم بین مسواک زدن و زوال عقل است.
ویدیو
کیوسک
کتاب