ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی | فراتاب
آخرین اخبار

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی

RSS
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی:
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری گفت: برندسازی سلول‌های بنیادی در سطح بین‌الملل بازار فوق العاده‌ای در آینده برای این حوزه ایجاد می‌کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب