آخرین اخبار

شاعران کُرد

RSS
تاریخچەی شعر کُردی بە گاتاهای زردتشت و پس از آن، نخستین آثار مکتوب به قرن 4هجری بر می‌گردد،
شب شعری به منظور پاسداشت شاعر نامدار کُرد میرزا عبدالرحیم سابلاغی مشهور به «وفایی» در مهاباد برگزارشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب