ترامپ کردها | فراتاب
آخرین اخبار

ترامپ کردها

RSS
پروفسور استفان والت استاد دانشگاه هاروارد
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص
واکنشها به تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه ادامه دارد
ویدیو
کیوسک
کتاب