خبرنویسی | فراتاب
آخرین اخبار

خبرنویسی

RSS
پایگاه خبری فراتاب برگزار می کند:
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی
از روز 20 آبان ماه توسط گروه رسانه ای فراتاب برگزار می شود:
ویدیو
کیوسک
کتاب