اف.ای.تی.اف | فراتاب
آخرین اخبار

اف.ای.تی.اف

RSS
اسدالله افشار
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.
ویدیو
کیوسک
کتاب