ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران | فراتاب
آخرین اخبار

ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران

RSS
مجید علائی
مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی سعی در تبیین آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد دارد. از این رو، به اعتیاد به مثابه یک ناهنجاری اجتماعی نگریسته‌می‌شود؛ آن‌چه که در نگاه تراویس هیرسکی یک انحراف اجتماعی محسوب می‌‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب