دهسرا | فراتاب
آخرین اخبار

دهسرا

RSS
طرح "تبدیل مدارس متروکه به دهسرا" در روستاها که حدود یک‌ ماه پیش از سوی وزارت کشور به آموزش و پرورش پیشنهاد داده شد،هنوز بی جواب مانده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب