باید شهامت گفتگو با قدرتهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم | فراتاب
آخرین اخبار

باید شهامت گفتگو با قدرتهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم

RSS
سید حسین موسویان:
سید حسین موسویان، مذاکره کننده ی هسته ای پیشین کشورمان و معاون اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از نیاز ایران به دیپلماسی مبتکرانه ای می گوید که نقش ایران را از «یک قدرت منطقه ای تاثیر گذار و بانفوذ» به یک قدرت با ظرفیت و قابلیت «مدیریت صلح و ثبات و ام
ویدیو
کیوسک
کتاب