خاطره | فراتاب
آخرین اخبار

خاطره

RSS
احمد پوری پاسخ داد
احمد پوری تابوهای زیاد در فرهنگ ما، خودسانسوری و ترس از قضاوت دیگران را از دلایل ننوشتن خاطره در کشورمان می‌داند.

ویدیو
کیوسک
کتاب