روابط قطر ایران | فراتاب
آخرین اخبار

روابط قطر ایران

RSS
الهه قربان زاده
بررسی علل توافقات نظامی قطر با قدرت های بزرگ
صباح زنگنه
در دوره دوم دیپلماسی ظریف جدیت در حل مناقشات با همسایگان دیده شده، البته رفتار عربستان هم بسیار تعدیل شده است و امروز نگاهی متفاوت از گذشته را در سیاست هایش در پیش گرفته که سخنان شاهزاده خالد الفیصل در خصوص نقش ایران و روابط با تهران را باید در این راستا
ویدیو
کیوسک
کتاب