روز جهانی محیط زیست | فراتاب
آخرین اخبار

روز جهانی محیط زیست

RSS
به مناسبت روز جهانی محیط زیست مطرح شد
در روز جهانی محیط زیست ، یک استاد رشته محیط زیست دانشگاه تهران، « مدیریت غلط منابع آب، گرد و غبار و شیوه‌های نادرست در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیستی» را مهمترین چالش‌های این حوزه در کشور دانست.
دکتر افشین زرگر
امروز 5 ژوئن است، روز جهانی محیط زیست، تا به یاد داشته باشیم زمین به مراقبت بیش تری نیاز دارد، این که با تخریب محیط زیست چه خطرات بزرگی زمین و زیست بشری راتهدید می کند. سال 1972مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روزرا برای آگاه نمودن مردم جهان در زمینه حفاظت
ویدیو
کیوسک
کتاب