یاسوناری کاواباتا | فراتاب
آخرین اخبار

یاسوناری کاواباتا

RSS
دکتر لیلا درخش
ظرف مکان روسپی خانه، آن ناکجا آبادی ست که خویش را بیابی و بی آنکه به صورت استعاری به کار رود، استعاره ای است تلخ بر نادیدن خویش و دیگری تا جایی که رهسپارِ شرمسارش شویم.
ویدیو
کیوسک
کتاب