مدرس روزنامه نگاری | فراتاب
آخرین اخبار

مدرس روزنامه نگاری

RSS
گروه رسانه‌ای فراتاب برگزار می‌کند:
کارگاه هفتم از روز 14 بهمن شروع می شود
از روز 20 آبان ماه توسط گروه رسانه ای فراتاب برگزار می شود:
گروه رسانه ای فراتاب برگزار می کند:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب