ینس وایدمان | فراتاب
آخرین اخبار

ینس وایدمان

RSS
دوره ریاست ماریو دراگی- رئیس کنونی این بانک – در اکتبر ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد و جوان ترین رئیس تاریخ بانک مرکزی آلمان شانس بیشتری از سایرین برای جانشینی وی دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب