خبرنگاری آنلاین | فراتاب
آخرین اخبار

خبرنگاری آنلاین

RSS
از روز 20 آبان ماه توسط گروه رسانه ای فراتاب برگزار می شود:
چگونه از راه دور در کلاس آموزش خبرنگاری شرکت کنیم
گروه رسانه ای فراتاب برگزار می کند:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب