دستمزد | فراتاب
آخرین اخبار

دستمزد

RSS
منصور اولی
در چهار سال گذشته وضعیت کارگران با سیاست‌های اقتصادی ثبات آفرینی که در دستور کار نهادهای اقتصادی قرار گرفته بهبود نسبی را نشان می‌دهد.
ویدیو
کیوسک
کتاب