محمود مبارکشاهی | فراتاب
آخرین اخبار

محمود مبارکشاهی

RSS
محمود مبارکشاهی
محمود مبارکشاهی
بدون شک اعلام برافراشته شدن رسمی پرچم کردستان در استان کرکوک از جانب شورای استانی آن، با واکنش هایی از جانب اقلیت های ترکمان و عرب کرکوک و همچنین دولت مرکزی عراق مواجه خواهد شد در این میان هرکدام از دولت های بغداد و منطقه ای کردستان خود را آماده ی پیامدها
ویدیو
کیوسک
کتاب