نفت عراق | فراتاب
آخرین اخبار

نفت عراق

RSS
اختلاف بغداد و اقلیم  کردستان عراق بر سر نفت و گاز، روبط بین آن ها را با تنش جدی حتی جنگ روبه رو کرده است.
با صادرات هفتگی 266 هزار بشکه نفتی عراقی ها توانستند جای عربستان در آمریکا را بگیرند.
صادرات نفت عراق به آمریکا نصف شد!
ویدیو
کیوسک
کتاب