رمان کوردی | فراتاب
آخرین اخبار

رمان کوردی

RSS
دکتر لیلا درخش
رمان "خانه‌ی گربه ها" نوشته‌ی هیوا قادر، نویسنده ی کرد، جهانی از تنهایی آدمی را در بیست و چهار داستان، بازگو می کند. نویسنده در روایت این تنهایی سراغ گربه ها می رود
ویدیو
کیوسک
کتاب