جایزه آورورا | فراتاب
آخرین اخبار

جایزه آورورا

RSS
جایزه امسال آورورا برای بیداری بشریت در ایروان پایتخت ارمنستان، از بین سه کاندید به میرزا دینایی فعال کُرد ایزدی تعلق گرفت.
ویدیو
کیوسک
کتاب