پارلمان اقلیم کردستان عراق | فراتاب
آخرین اخبار

پارلمان اقلیم کردستان عراق

RSS
گزارش فراتاب از جایگاه زنان در 5 دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان:
امروز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ با مشارکت ۳۵ کشور، کنفرانس صلح جهانی در شهر اربیل اقلیم کردستان برگزار می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب