آورده های روانکاوی برای فلسفه سیاسی چیست؟ | فراتاب
آخرین اخبار

آورده های روانکاوی برای فلسفه سیاسی چیست؟

RSS
آورده های روانکاوی برای فلسفه سیاسی چیست؟
در این نوشته دیدگاه هربرت مارکوزه را در مورد زیگموند فروید بررسی کردم .مارکوزه و سایر فیلسوفان مکتب فرانکفورت به شدت از فروید تاثیر گرفته اند. نوشته زیر درباب اروس و تمدن نگاشته شده است که نوشتاری است، درباب فلسفه سیاسی.
ویدیو
کیوسک
کتاب