فرانسه در آتش خشم معترضان | فراتاب
آخرین اخبار

فرانسه در آتش خشم معترضان

RSS
اسدالله افشار
اعتراضات جلیقه زردها به طور کامل روند سیاست ورزی در فرانسه را تحت الشعاع خود قرار داده و تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.
ویدیو
کیوسک
کتاب