حاج علی رزم آرا | فراتاب
آخرین اخبار

حاج علی رزم آرا

RSS
مهدی یزدانی خرم
مستند عمادی فارغ از هر نقدی تلاش کرده نشان دهد چه قصه‌ی عجیبی برای مُردنِ او تدارک دیده شده بود و چگونه همه از انهدام مغز او شادمان شدند.
ویدیو
کیوسک
کتاب