معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران | فراتاب
آخرین اخبار

معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران

RSS
معاون برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراهای شهرداری تهران:
معاون برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراهای شهرداری تهران می‌گوید: سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخائر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتیِ ناشی از افزایش تحریم‌ها، موجب می‌شود مصارف هزینه‌ای و پرداخت‌های جاری شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش ی
ویدیو
کیوسک
کتاب