میزان خروج یورو | فراتاب
آخرین اخبار

میزان خروج یورو

RSS
وزیر اقتصاد تاکید کرد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود، گفت: به گونه ای سیاست گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کشور وارد کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب