تحریم های هسته ای | فراتاب
آخرین اخبار

تحریم های هسته ای

RSS
علیرضا علیپور
رویکرد دولت آمریکا در دوران ترامپ مرتبط با برجام مبتنی بر توسعه متن برجام به مسائل موشکی و سیاست های منطقه ای ایران است نه فروپاشی آن.... بنابراین آن ها درصدد عدم اجرای تعهدات یا نقض جزئی توافق هستند نه فروپاشی یا نقض جدی آن.
ویدیو
کیوسک
کتاب