توماس پیکتی | فراتاب
آخرین اخبار

توماس پیکتی

RSS
اولین گزارش نابرابری جهانی که توسط صدها اقتصاددان از سراسر جهان نوشته شده است، روز پنج شنبه مصادف با ۱۴ دسامبر منتشر شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب