نابرابری اقتصادی | فراتاب
آخرین اخبار

نابرابری اقتصادی

RSS
اولین گزارش نابرابری جهانی که توسط صدها اقتصاددان از سراسر جهان نوشته شده است، روز پنج شنبه مصادف با ۱۴ دسامبر منتشر شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب