کد خبر: 8973
تاریخ انتشار: 6 آبان 1397 - 16:30
سمیرا دردشتی
مشهور است که «دو پادشه در یک اقلیم نگنجند» اما به نظر می رسد در دوره سلطنت فتحعلیشاه، ولیعهد او بدون آنکه حساسیت پدر را برانگیزد، از اهمیت یک پادشاه در محدوده قلمرو ایران برخوردار بود. عباس میرزا شاهزاده ای است که علی رغم شکست در جنگ این بخت را داشت تا به

فراتاب - گروه شاهزاده عباس میرزا در تاریخ پر حادثه و سراسر شکست قاجاریه نقطه امیدی است که تاریخ مدام به او ارجاع می دهد تا افسوسی بر تمام ناکامی ها و دریغ های این عصر بیافزاید. عباس میرزا این پرسش را در برابر تاریخ برجای گذاشت که آیا اگر او بر تختگاه سلطنت تکیه می زد آیا مسیر حکومت قاجاریه دگرگون می شد؟ یا آن که ساختار حاکم در نهایت چیزی جز آن چه تاریخ به سمت آن پیش رفت را برای هیچ کس مقدر نمی-کرد؟

عباس میرزا را بسیاری نقطه آغاز اصلاحات در تاریخ معاصر ایران می دانند. او بود که در میانه جدال کهنه و نو شمشیر برکشیده و توأمان در جنگی فیزیکی در خارج و روانی در داخل ایران می جنگید. با این همه هستند کسانی که در مورد این کورسوی امید تاریخ قاجار نیز به دیده تردید نگریسته اند و بزرگ شدن نامش در تاریخ را مرهون تلاش های خاندان قائم مقام و مرگی که در دستیابی به سلطنت ناکامش گذاشت می دانند. به باور این افراد عباس میرزا اشتباهات استراتژیک بسیاری را در جنگ با روس ها مرتکب شد و حتی در میانه قرارداد صلح نیز بیش از منافع عمومی به باقی ماندن سلطنت در نسل خودش می اندیشید. با این حال باید در نظر داشت که باتوجه به محدودیت افق فکری ایرانیان در این عصر، کنش های عباس میرزا به ویژه آنکه در جایگاه قدرت قرار داشت، به نظر پیشتازانه می رسید.

 

همه عمر جنگید

عباس میرزا از نخستین روز تولدش در میان جنگ زاده شد چرا که فرزند یکی از پر وارث ترین شاهان تاریخ ایران بود. مادر عباس میرزا «آسیه خانم» نام داشت. او دختر «فتحعلی خان دِوِلّو قاجار» بود که «باباخان» به دستور عمویش «آقامحمدخان قاجار» برای تحکیم روابط درونی ایل قاجار او را به زنی گرفته بود. محصول این ازدواج سبب مودت و اجماع بیشتر قاجارها بود. بنابراین زمانی که «عباس میرزا» در سال 1168 هجری شمسی در قصبه «نوا» از توابع لاریجان به دنیا آمد، با آن که «باباخان» در همان سال صاحب پنج فرزند پسر دیگر نیز شده بود، این کودک هم از سوی سرسلسله قاجار و هم سوی پدرش مورد عنایت ویژه قرار گرفت. اما بسیار بودند کسانی که چنین تبعیضی را نمی پذیرفتند و چون «عباس میرزا» فرزند بزرگ تر نیز نبود، او را شایسته ولیعهدی نمی دانستند. با این همه دوسال بعد از اینکه «باباخان» با عنوان «فتحعلیشاه» تاج سلطنت را بر سر گذاشت، در جشن باشکوهی که برگزار کرد، «عباس میرزا» را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد و این موضوع تقریبا از سوی بزرگان قاجار پذیرفته شد. فردای همان روز ولیعهد چهارده ساله به حکومت آذربایجان منصوب شد و همراه با شماری از زبده ترین اشخاص و معتمدین شاه راهی محل مأموریت خود شد. «میرزا اسدالله-خان» وزیرلشکر و «سلیمان خان اعتضادالدوله» مأمور انجام خدمات نظامی و رسیدگی به قشون شدند و «میرزا عیسی قائم مقام فراهانی» (میرزای بزرگ) به عنوان شخصی کارکشته در امور سیاسی و حکومتی کار تربیت و مشاوره ولیعهد در این زمینه را عهده دار شد.

به نظر می رسید در تبریز حکام شهر، امرا و سران قبایل و عشایر چشم انتظار حضور او بودند و مقدم او را گرامی داشتند. با این همه این پایان کار و تحکیم جایگاه عباس میرزا نبود. برادرانی که خود را برای دستیابی به این جایگاه شایسته تر می دانستند، فعالیت های خود را از همان ابتدا بر علیه شاهزاده آغاز کردند. اقدامات عباس میرزا به مشاوره «میرزا عیسی» به منظور اصلاحاتی در امور داخلی ایالت که به محدود شدن حقوق سنتی حکام محلی و ایجاد تغییر در سیستم اخذ مالیات برای جلوگیری از ظلم به رعیت شد، به زودی موجب دشمنی شماری از متنفذین محلی نیز شد. همچنین تغییراتی که در سیستم قضایی ایجاد کرد برای برخی از روحانیونی که به طور سنتی در آن نواحی صاحب نفوذ قضایی بودند، چندان قابل پذیرش نبود. این روند در زمان شروع جنگ با روس ها نیز یکی از عوامل کارشکنی و ناکامی سپاه ایران به شمار می رفت.

 

نخستین اصلاح طلب

در اواخر سال 1182 ه.ش نخستین دور از جنگ های ایران و روس آغاز شد. تا آن هنگام ایران هرگز روسیه را به عنوان یک قدرت تهدید کننده در مرزهای خود ارزیابی نمی کرد. البته شروع این جنگ ها پیش زمینه ای طولانی از زمان آقامحمدخان داشت که طی آن حاکم گرجستان با روس ها متحد شده بود و دیگر سر اطاعت از دولت مرکزی ایران را نداشت. شاه قاجار اگرچه در این مواجهه با لشکرکشی به گرجستان، می رفت تا به پیروزی دست پیدا کند اما با قتلش به وسیله غلامانش ناکام ماند و موضوع قفقاز به صورت زخمی باقی ماند تا بار دیگر در دوره جانشین آقامحمدخان سرباز کند.

روس ها از مدت ها پیش در قالب وصیت نامه ای که متعلق به «پطرکبیر» می دانستند، رویایی برای دستیابی به آب های گرم در سر داشتند و این رویا جز با پیشروی در جنوب محقق نمی شد. به این ترتیب بار دیگر پیوند مودت با گرجستان تازه شد و نیروهایی از طرف ملکه روسیه «کاترین دوم» وارد این ایالت شدند. این نیروها پس مدتی کار پیشروی به دیگر نواحی قفقاز را آغاز کردند. اقدامی که از سوی دربار ایران در ابتدا با نوعی اغماض مواجه شد و حتی فتحعلیشاه با سردار روسی که در حال فتح بخش های مختلف قفقاز بود از در مصالحه درآمد. اما با حمله نیروهای روسی به شهرهای مسلمان نشین و درخواست کمک اهالی آن مناطق از شاه ایران که با تحریک احساسات مذهبی در پایتخت تؤامان شد، شاه بالاخره عباس میرزا را با سمت فرماندهی کل نیروهای ایران مسئول رویارویی با نیروهای روسیه کرد. نتیجه جنگ ها برای ایران فاجعه بار بود. تا پیش از آن هرگز درک صحیحی از حجم عقب ماندگی در ایران وجود نداشت. اما زمانی که نیروهای ایرانی با شمشیر، گیوه، لباس و کلاه محلی در قالب پیاده و سواره نظام به قلب دشمن می تاختند و شجاعانه می جنگیدند اما بدون کسب موفقیتی جان خود را به راحتی از دست می دادند، به فرمانده سپاه ایران ثابت شد که باید تغییری اساسی را در دستور کار خود برای دستیابی به پیروزی قرار دهد.

 

تحول روند اصلاحات در ایران

عباس میرزا از هنگام حضور در دارالسلطنه تبریز به کمک قائم مقام کار اصلاحات را آغاز کرده بود ولی همه آن چه تا پیش از جنگ ها به تغییر آن دست زده بود، تنها اصلاحاتی در قالب نظم کهن بود که تا پیش از آن نیز بارها در تاریخ ایران ملاحظه شده بود. آن چه به اصلاحات پس از جنگ او صورتی دگرگونه می دهد، لزوم کمک گرفتن از یک نیروی خارجی به منظور آشنایی با تحولاتی بود که ایران به واسطه چند قرن درگیری داخلی از آن غافل مانده بود. انگلستان در دسترس ترین نیرو در این رابطه بود که از مدت ها پیش فعالیت های خود را در نواحی مرزی ایران آغاز کرده و در این مناطق حضور نظامی داشت اما درگیری این کشور در جنگ با ناپلئون اتحاد با روسیه را می طلبید و چندان تمایلی به کمک به ایران نداشتند. به این ترتیب شخص ناپلئون مورد توجه شاه ایران قرار گرفت. آوازه فتوحات حاکم جدید فرانسه جهان را درنوردیده بود و میل ناپلئون به فتح هندوستان مستعمره انگلستان از طریق عثمانی و ایران، نزدیکی دو کشور را به سرعت ممکن کرد. حضور «موسیو ژوبر» فرستاده ناپلئون در دربار ایران روند گفتگوهای دو طرف را تسریع بخشید و پس از انعقاد «عهدنامه فینکنشتاین» کارشناسانی به سرکردگی «ژنرال گاردان» راهی ایران شدند. این گروه در همکاری نزدیک با عباس میرزا کار اصلاح قشون را در دستور کار قرار دادند. امری که از همان آغاز بسیار دشوار می-نمود. سپاه ایران برای قرن ها بر نیروی عشایر و ایلات تکیه داشت و شاه به هنگام نیاز در قبال پاره ای از امتیازات از این نیرو بهره می گرفت. مشخص بود که آنان حاضر نبودند امتیازات سنتی خود را به نفع تشکیل یک ارتش متحد و نیرومند برای ایران فروگذارند. نکته دیگر مقابله مذهبی از سوی روحانیون و تبع آنان مردم بود که نمی پذیرفتند از غیرمسلمانان تعلیم بینند و لباس آنان را بر تن کنند. به علاوه دشواری عمده دیگر در این رابطه زبان بود که کار آموزش را میان تعلیم دهندگان و فراگیران با کندی پیش می برد.

 

شکست نهایی اصلاحات

عباس میرزا برای مقابله با دشواری هایی که پیش روی اصلاحات قرار گرفته بود، اقداماتی را با مشورت قائم مقام تدارک دید. نخست آنکه تصمیم گرفته شد، همانگونه که معلمانی از خارج وارد می شدند، شماری نیز برای یادگیری زبان خارجی و علوم و فنون جدید راهی خارج شوند. تلاش برا جلب رضایت علما و تدوین رساله های جهادیه با کمک میرزا عیسی اقدام دیگری بود که در جهت مرتفع کردن دشواری های مذهبی پیرامون این اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد تا قشونی دائمی با لباس ها متحدالشکل برای ایران ترتیب داده شود که از دولت حقوق می گرفتند و وابستگی چندانی به ایل و طایفه خود نداشتند. با این حال همواره با توجه به دشمنانی که عباس میرزا در تبریز و پایتخت داشت، این اقدامات با کارشکنی هایی مواجه می شد. در نهایت با پیمان «تیلسیت» که به سازش میان ناپلئون و تزار منجر شد، مأموریت نیروهای فرانسوی بدون آن که نتایج چندانی در پی داشته باشد، به پایان رسید و ایران بار دیگر به سوی انگلستان روی آورد. در آغاز قرار بود، انگلستان به ارتش ایران در جنگ با روسیه کمک کند اما از آن جا که رابطه روسیه و انگلستان در این مقطع مناسب بود، انگلستان وجه همت خود را به برقراری صلح میان دو کشور گذاشت. امری که در نهایت به انعقاد قرارداد «گلستان» میان ایران و روسیه انجامید و بخش های بزرگی از خاک ایران را جدا کرد. چند سال بعد در نتیجه شکست دیگری از روسیه ایران طی عهدنامه «ترکمانچای» بخش های دیگری را نیز واگذار کرد و شاهزاده اصلاح طلب با همه طرح هایی که برای توسعه و تغییر در سر می پروراند، در برابر حجم تحولات تازه ناکام ماند.

 

مرگ زود هنگام ولیعهد

عباس میرزا برای سال ها درگیر فشارهای مختلفی در داخل و خارج از کشور بود و این در حالی بود که از ابتدا اوضاع مزاجی مناسبی نداشت و باید در این رابطه مدارا و مراقبت می کرد. با این حال چنین فرصتی برای کسی که به طور مداوم در جنگ بود، فراهم نمی شد. «مستر کورمک» انگلیسی طبیب معالج ولیعهد که در قالب نیروهای آموزشی انگلستان وارد ایران شده بود، به او اطمینان داده بود که بیماری او مشکل حادی را در پی نخواهد داشت. با این حال اوضاع جسمی ولیعهد مدام رو به وخامت بود. فراغت از جنگ با روسیه نیز برای او به معنای فراغت از جنگیدن نبود. جنگ با هرات در شرق ایران آغاز شده بود و ولیعهد به منظور نظارت مستقیم بر روند تحولات راهی نواحی جنگی شد اما بیماری در این مقطع شدت بیشتری پیدا کرد و او ناگزیر به عقب نشینی تا مشهد شد. عباس میرزا به انتظار کورمک برای ادامه روند معالجه در نزدیک میدان جنگ بود اما خبر رسید که پزشک از دنیا رفته است. فتحعلیشاه «بابا حکیم باشی» که در زمره کاروان اعزامی به فرنگ بود و از آن طریق با اصول طب جدید آشنایی داشت را برای معالجه ولیعهد روانه مشهد کرد اما همزمان که بیماری عباس میرزا شدت می گرفت خبر رسید که بابا حکیم باشی نیز از دنیا رفته است. گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا عباس میرزا نتواند بیش از چهل و هفت بهار را در زندگی خود ببیند و قدم بر تخت-گاه سلطنت بگذارد. او یک سال پیش از مرگ پدرش بدرود حیات گفت و سلطنت را برای فرزندش محمدمیرزا به میراث گذاشت.

 

 اصلاح از جایگاه قدرت

روند تحول و اصلاح در تاریخ ایران جریانی نابسامان و از جهتی معکوس را پشت سر گذاشته است. سنگ بنای این تحول متعاقب جنگ های ایران و روس و با اقدامات عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه آغاز شد. علی رغم تجلیل همیشگی تاریخ ایران از تلاش ها او اما ماهیت این تحولات و گسستی که در جامعه ایران آن زمان ایجاد کرد، موضوعی است که نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.

آگاهی ایرانیان به لزوم تغییر در جریان یک شکست نظامی رویداد و لاجرم لزوم تغییر و حرکت به سمت مدرنیته را در آغاز در قالب تغییرات نظامی برای حفاظت از خطر دشمن دریافت کردند. این درحالی بود که روند تحولات در غرب سرنوشت دیگری را پشت سر گذاشته بود. عمده این تغییرات از درون تحولات و دگرگونی نهادهای اجتماعی سر برآورده و از آن جا خود را به سطح حکومت تحمیل کرده بود. حال آن که در ایران عباس میرزا برای نخستین بار به نمایندگی از حکومت متولی ایجاد تغییرات شد.

درک نظامی این تغییر موجب شد که نخستین مربیان برای ترتبیت قشون ایران وارد کشور شوند و نخستین محصلین با مأموریت یادگیری فنون و مهارت های جنگی راه اروپا در پیش گیرند. این همه در حالی بود که جامعه ایران حتی با تحولات آغاز شده در این سطح محدود نیز نسبتی نداشت. عشایر و قبایل به منافع خود در تأمین سرباز برای شاه می اندیشیدند و علما این اقدام را مغایر سنت های دینی ارزیابی می کرد. در این میان مردم حاضر در صحنه نبرد با آن که کرور کرور در جنگ کشته و زخمی می شدند، لزوم تغییرات را به روشنی درک نمی کردند. آنان کلاه فرنگی نمی خواستند و حاضر نبودند ریش خود را کوتا کنند. این همه مقاومت در میان مردمی بود که در خط مقدم مواجهه با تحولات حضور داشتند. بنابراین تکلیف دیگرانی که هرگز تجربه چنین رویارویی را نداشتند، از پیش روشن بود.

سوار شدن نظم نو بر نظم جدید بیش از آن که مرهون فعالیت های دستوری و اقدامات کوتاه مدت باشد، تحولاتی دراز مدت به منظور ایجاد نیاز اجتماعی را طلب می کرد. امری که عباس میرزا با وضعیت استیصال در میانه میدان نبرد، قادر به تشخیص آن نبود. به این ترتیب اگرچه عباس میرزا در کنار تحولات نظامی که دنبال کرد، بانی ورود شمار دیگری از تحولات مدرن مانند صنعت چاپ، آبله کوبی، یادگیری زبان های خارجی و ترجمه متون جدید، ورود پزشکی جدید و... به ایران بود اما در عمل این موارد نسبتی با جامعه ایران نداشت و در بدو ورود از سوی همان گروهی که در غرب عاملین تجدد و تحول بودند یعنی «مردم» با مقاومت مواجه شد و نتوانست کارکرد خود را به درستی انجام دهد.

 

سمیرا دردشتی، روزنامه نگار

منبع: روزنامه سازندگی

نظرات
آخرین اخبار