کد خبر: 2457
تاریخ انتشار: 2 تیر 1395 - 19:09
رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران:
در حال حاضر قیمت اجاره به عنوان هزینه سبد خانوار بالا است اما این بالا بودن با توجه به قیمت ملک تعیین می شود.

فراتاب‌ـ سرویس اقتصادی: حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران درباره وضعیت اجاره مسکن گفت: نرخ اجاره برای مستاجران زیاد است، اما این نرخ برای مالکان خانوارها توجیه اقتصادی ندارد.

حسن محتشم با بیان اینکه تولید مسکن در کشور باید منجر به خرید و یا اجاره شود، گفت: خالی بودن واحد مسکونی در کشور هیچ توجیه اقتصادی دربر ندارد. وی در ادامه افزود:با کاهش قدرت خرید مسکن به اجبار متقاضیان به سمت اجاره و رهن می روند.
محتشم یاد آور شد: افزایش اجاره نشینی زمینه ساز رشدتقاضا می شود و با توجه به اینکه تعداد عرضه محدود است با رشد نرخ اجاره مواجه می شویم.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر قیمت اجاره به عنوان هزینه سبد خانوار بالا است اما این بالا بودن با توجه به قیمت ملک تعیین می شود.
محتشم خاطر نشان کرد: این اجاره علی رغم اینکه برای مستاجر بالا است اما برای مالک توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: در صورتی می تواند این موضوع توجیه اقتصادی در برداشته باشد که در آینده ارزش افزوده ناشی از تورم آن را پر کند.

منبع: روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

نظرات
آخرین اخبار